NEATCAP Web & NE-AT & ImpactPlus 131 CC & GKJ Handel AB & MJ:s & Karlssons Jarn & Hem o Trädgård & Alf Ljung
Bondepraktikan December
SURFERS Open this page in new Window SURFERS
Advertise on this website and you get about 100 000 pagewiew every month

If you like this page give FLATTR a click please

|Front|
*|Shop|
|Business|
*--Affiliate center
*--Poker
*--Advertise

|Online books|
*--Alf Ljung Blogg
*--Fängelsedagbok
*--Bondepraktikan
*--Matrecept.
*--Tips o Kuriosa.
*--Book division
|Picture|
*--Anim picture|
|Music|
*--Midi files
*--Wav Files
*--Music division
|Computer|
*--Free Font

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Bondepraktikan
Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here

Copyright NE-AT
All kopiering, eftertryck, publicering eller citat av dessa artiklar förbjuds, för närmare information eller för att ansöka om rätt att trycka, kopiera, publicera eller citera, kontakta oss på E-post. All överträdelse kommer att beivras och kan resultera i böter eller fängelse.

Denna bok kan köpas i tryckt form, eller som PDF Fil
Du beställer enklast genom att klicka på denna länk.Vulkan.se

NE-AT Bondepraktikan
Eller
Minnesbot för landtmän

Copyright

NE-AT

A division of Impact trading plus 131 c/c

 

Minnesbot

 

December

 

Jordbruksarbete

Ett av de viktigaste arbetena denna månad är att anlägga komposter, samt att omsorgsfullt sköta gödseln. Gödseln skall blandas med dyjord med mera, och den flytande spillningen samt gödselvattnet samlas i en särskild brunn, som man skall pumpa upp gödselvatten från då och då på gödselhögen. Man skall se till rotfrukterna, spannmålen i magasinen vänds och sköts noggrant. För övrigt fortsätter de för årstiden lämpliga arbetena som skogsgallring, timmerfällning, huggning och klyvning av gärdsgårdsvirke, fällning av lövskog till slöjdvirke, huggning och uppläggning av ved till bränsle. Vatten från snö skall ledas till avloppsdike och kanaler. Vinterkörslorna börjar så snart föret tillåter. Rörvass skall skäras när isen börjar bära.

 

Ladugården och stallet

Om kalvar se januari, för övrigt se under oktober.

 

Fjäderfäskötsel

Hönsen skall under denna månad få kraftigt foder för att befrämja äggläggningen. Även de sist kläckta hönsen skall nu ha börjat värpa. För att få kraftigt skal på äggen kan man ge hönsen krossat murbruk, eftersom hönsen vid denna tid inte själv kan få tag på lämplig föda för detta ändamål. En låda med krossat murbruk skall alltid finnas till hands i hönshuset för detta ändamål. Ohyra förekommer ofta i hönshuset vid denna tid, och skall utrotas så snart den visar sig. För att veta åldern på hönsen skall man märka dem nu, vilket bäst sker med en ringar av olika färg kring foten.

 

Ankor och gäss som skall användas till avel bör inte få alltför kraftigt foder

 

Biskötsel

Se september

 

Trädgårdsskötsel

Köksträdgården och drivbänkarna. Arbetsordningen för föregående månad följs även denna månad, så länge väderleken tillåter. När vintern kommer på allvar, upphör givetvis arbetet i köksträdgården, men man skall fortfarande hålla ett vaksamt öga på vinterförråden. När tjälen blir ett par centimeter djup, skall man täcka de högar man lagt ute, som innehåller rotfrukter, med löv eller halm samt jord. En lufttrumma skall hållas öppen till dessa högar tills temperaturen sjunkit till minus sex grader, detta kontrollerar man genom att sänka ner en termometer i lufttrumman. Komposthögarna skall omarbetas.

 

Fruktträdgården. Arbetet från november fortsätter Man kan gräva även sen det börjat bli tjäle i marken om man breder ut ett lager obrunnen stallspillning på landet. Torra grenar skall tas bort från träden Mot månadens slut skall man ta ympkvistar och förvara dessa i en hög av snö.

 

Blomsterträdgården och parken. Föregående månads arbete fortsätter. Vatten som samlar sig efter töväder skall ledas bort.

 

Krukväxter i rum och växthus skall skötas efter de regler som finns under oktober och november.

 

Förberedelser för vårvinterarbetet gör man genom att se över alla redskap för detta arbete samt anskaffa eller tillverka nya där det behövs.

 

Nyttiga småfåglar skall förses med föda.

 

Fisket

Laxen, siken och siklöjan leker, siklöjan är den fisk som leker längs in på hösten.

 

Följande fisksorter är bäst nu. Abborre, gädda, gös, helgeflundra, vitling, kolja, lake, piggvar, rödspotta, slätvar, torsk och tunga. För övrigt se under januari månad.

 

Jakten

Jakt är hela denna månad tillåten på hjort, ej kronhjort, vildren, rådjur, hare, tjäder, orre, järpe, dal och fjällripa, fasan, morkulla, beckasin, svan, and, knipa, svärta, alfågel och andra dykänder, även ejder.

 

 


Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here


Please visit some of the links below
Try out our toolbar!
Search the Web:

Din IP Adress.

AdlandPro Worlds Classifieds
Get Linked from 15,000+ sites with one click.Alf Einar Ljung