NEATCAP Web & NE-AT & ImpactPlus 131 CC & GKJ Handel AB & MJ:s & Karlssons Jarn & Hem o Trädgård & Alf Ljung
Bondepraktikan November
SURFERS Open this page in new Window SURFERS
Advertise on this website and you get about 100 000 pagewiew every month

If you like this page give FLATTR a click please

|Front|
*|Shop|
|Business|
*--Affiliate center
*--Poker
*--Advertise

|Online books|
*--Alf Ljung Blogg
*--Fängelsedagbok
*--Bondepraktikan
*--Matrecept.
*--Tips o Kuriosa.
*--Book division
|Picture|
*--Anim picture|
|Music|
*--Midi files
*--Wav Files
*--Music division
|Computer|
*--Free Font

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Bondepraktikan
Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here

Copyright NE-AT
All kopiering, eftertryck, publicering eller citat av dessa artiklar förbjuds, för närmare information eller för att ansöka om rätt att trycka, kopiera, publicera eller citera, kontakta oss på E-post. All överträdelse kommer att beivras och kan resultera i böter eller fängelse.

Denna bok kan köpas i tryckt form, eller som PDF Fil-
Du beställer enklast genom att klicka på denna länk.Vulkan.se

NE-AT Bondepraktikan
Eller
Minnesbot för landtmän

Copyright

NE-AT

A division of Impact trading plus 131 c/c

 

Minnesbot

 

November

 

 

Jordbruksarbete

De arbeten som inte slutförts under oktober fortsätter så länge väderleken tillåter. Ängar och betsvallar övergödslas, och den gödsel som finns efter betande kreatur skall spridas. Märgel och dyjord tas upp och läggs i hög. Ängar som höstvattnats skall torrläggas innan frosten kommer. Rotfrukterna skall ses till och vädras. Övriga arbete som man kan påbörja nu är stenbrytning samt grundläggningsarbete till byggnader som skall uppföras under nästa år. Skogen skall rensas från förtorkade och sjuka träd, ungskog skall gallras, betesmarker skall röjas. Vid röjning till bete bör man spara så mycket lövträd som möjligt, men barrskogen skall fällas där barr och lövträd växer blandat. Alla buskar utom hassel skall röjas bort. De kvarlämnade träden skall underkvistas. Det ris man rensar bort skall bres ut över marken. Från november till februari är lämpligaste tiden att fälla timmer till byggnader, eller andra ändamål där man fodrar varaktighet av virket.

 

Ladugården och stallet

I denna månad infaller i regel betäckningstiden för får med grov ull, de lamm som kommer om fem månader kallas vårlamm Se för övrigt under oktober.

 

Fjäderfäskötsel

Renlighet och frisk luft är bland det viktigaste för hönsens trivsel, och detta gäller mer under vintermånaderna, då djuren måste vistas inomhus hela dygnet. Daglig rengöring och vädring av hönshuset är ett absolut krav. Vid fin väderlek bör djuren släppas ut i det fria. Utfodring skall ske efter de regler som gäller för januari, på morgonen varmt blötfoder av kli, gröpe, kokt potatis, köksavfall, kött med mera, men inte i större mängder än att djuren kan äta upp direkt. På kvällen skall dom ha korn eller havre. Det är också lämpligt att cirka tio centimeter över golvet hänga ett kålhuvud eller en rova, som då ersätter gräsbete, samt håller hönsen sysselsatta. Till värphöns, både gamla och de yngre som under året lagts till som värphöns och som nu skall ha börjat värpa ägg skall man ge mer havre än korn. Havre är mycket bra för äggläggningen. Slaktdjur skall nu börja gödas, om man inte börjat redan under föregående månad.

 

Biskötsel

Se september

 

Trädgårdsskötsel

Köksträdgården och drivbänkarna. Höstgrävningen fortsätter så länge man kan för väderleken, sandjord bör djupgrävas och på samma gång gödslas. Komposter av löv, avfall, sophögar, stickbacke med mera skall läggas upp. Jorden på drivbänkarna skall läggas i hög då drivbänkarna blir lediga, och bänkgödseln skall spridas på trädgårdslanden och myllas ner. Den stallgödsel som är avsedd för drivbänkarna skall bres ut tunt på bänkplatsen och därefter täckas med halmströ och löv. Rädisor och salladsbänkarna täcks väl och luftas endast vid mild väderlek. Frö skall rengöras, torkas och lagras. De rotfrukter som man förvarar i källare skall man se till med jämna mellanrum och rensa från vissna blad samt lufta vid mild väderlek, temperaturen i källare bör vara noll till plus två grader. Frösådd på kalljord skall ha skett innan vintern kommer, och fröna skall täckas med lös ofrusen jord, som man skall ha till hands inomhus eller i täckt hög. Om snön har kommit, skottar man bort snön från den säng som man skall så, och när man sått, skottar man tillbaka snön igen. Sallad och krasse kan sås i låda för vinterbehov, och sådden förnyas därefter varje vecka.

 

Fruktträdgården. Krusbärs, vinbärs och hallonbuskar skall beskäras. På de två första skall man ta bort en del av de äldsta grenarna, på hallonbuskar skär man bort alla skott, som burit frukt, och av övriga kvistar så många att det endast återstår tre till fyra stycken. Bärbuskarna skall gödslas efter behov om detta inte redan skett, gödseln skall grävas ner omkring krusbärs och vinbärsbuskarna, men vid hallonbuskarna får gödseln ligga kvar ovanpå jorden till nästa vår. Då skall man ta bort det mesta av gödseln. Träden skall skyddas mot harar och jordråttor, se januari, och renskrapas vid fuktig väderlek från mossa eller strykas med kalkvatten. Djupgrävning i trädskolan fortsätter så länge kölden tillåter. Fruktförrådet skall tillses ofta och skämda exemplar skall tas bort, lagom temperatur är plus fem till sex grader.

 

Blomsterträdgården och parken. Buskar och unga träd gallras, och häckarna tuktas. Ömtåliga växter skall täckas med jord, sand eller mossa, högväxter som man inte kan böja täcks med vassrör eller långhalm som man binder omkring växten och den stör man satt vid växten. Täckning skall inte ske innan det blivit några graders kyla. Gräsplaner som behöver läggas om, skall grävas och gödslas får att sås till våren. Vissna löv skall krattas samman i hög och bredas ut på bänkplatserna. Plantor av blommande trädgårdsväxter, som övervintras under glas, skall vårdas som andra krukväxter.

 

Krukväxter i rum och växthus behandlas i enlighet med de i oktober uppställda reglerna. Vissna blad skall tas bort, och växterna luftas så snart det är mild väderlek, samt befrias från damm och ohyra genom tvättning med tvålvatten. Blomsterlökar, tulpaner, hyacinter med flera, planterade i augusti eller september, skall så småningom tas in för drivning i rumsvärme. Drivning av de flesta växter skall börja vid sex till tio grader, och därefter skall temperaturen långsamt ökas. Syren kan man få att blomma vid jul om man gör på följande vis. Grova grenar av syren sågas av och sätts i vatten i varmt rum. Is och snö skall dagligen läggas i vattnet som man skall byta då och då. Syrenen blommar då efter cirka två månader.

 

Till nyttiga småfåglar, talgoxar med flera skall man då det börjar frysa, lägga ut köttavfall, osaltad talg, ister, hampfrö eller liknade. Gråsparvar, kråkor, skator och andra fröätande fåglar skall man hålla ett vakande öga på.

 

Fisket

Laxen, rödingen och siklöjan leker

 

Följande fisksorter är bäst nu. abborre, gädda, gös, helgeflundra, vitling, kolja, lake, långa, makrill, piggvar, rödspotta, sej, slätvar, torsk, tunga och ål.

 

Jakten

Under hela november är jakt tillåten på kronhjort, annan hjort och vildren, hare, tjäder, orre, järpe, rapphöna, dal och fjällripa, fasan, dykänder, tom ejder, samt rådjur.

 

 


Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here


Please visit some of the links below
Try out our toolbar!
Search the Web:

Din IP Adress.

AdlandPro Worlds Classifieds
Get Linked from 15,000+ sites with one click.Alf Einar Ljung