NEATCAP Web & NE-AT & ImpactPlus 131 CC & GKJ Handel AB & MJ:s & Karlssons Jarn & Hem o Trädgård & Alf Ljung
Bondepraktikan September
SURFERS Open this page in new Window SURFERS
Advertise on this website and you get about 100 000 pagewiew every month

If you like this page give FLATTR a click please

|Front|
*|Shop|
|Business|
*--Affiliate center
*--Poker
*--Advertise

|Online books|
*--Alf Ljung Blogg
*--Fängelsedagbok
*--Bondepraktikan
*--Matrecept.
*--Tips o Kuriosa.
*--Book division
|Picture|
*--Anim picture|
|Music|
*--Midi files
*--Wav Files
*--Music division
|Computer|
*--Free Font

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Bondepraktikan
Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here

Copyright NE-AT
All kopiering, eftertryck, publicering eller citat av dessa artiklar förbjuds, för närmare information eller för att ansöka om rätt att trycka, kopiera, publicera eller citera, kontakta oss på E-post. All överträdelse kommer att beivras och kan resultera i böter eller fängelse.

Denna bok kan köpas i tryckt form, eller som PDF Fil
Du beställer enklast genom att klicka på denna länk.Vulkan.se

NE-AT Bondepraktikan
Eller
Minnesbot för landtmän

Copyright

NE-AT

A division of Impact trading plus 131 c/c

 

Minnesbot

 

September

 

 

Jordbruksarbete

Skörden av säd fortsätter och skall avslutas i denna månad då sädesslagen skall bärgas i följande ordning. Korn, sena ärtor, åkerbönor, Bovete och havre. Kornet är moget då stråets översta del är gult och axen börjar skifta i rött samt böjer sig nedåt, kornen är gula, fullmatade och inte mjöliga. Havren skall skördas då de översta kornen i vippan är så fasta att deras vaxartade kärna degar sig då de pressas samman mellan fingrarna. Ärtor är mogna för skörd då de nedersta baljorna är fullt utbildade och börjar ljusna. Åkerbönor då en del av baljorna börjar mörkna och bönstjälkarna gulnat. I mitten eller slutet av denna månad skall potatisen tas upp, som är mogen då blasten börjar gulna och rotknölarna lossnar lätt. Övriga rotfrukter skall också skördas, normalt skördar man rovorna sist. En andra klöverskörd skall bärgas även i denna månad. Klövern skall antingen hässjas till hö eller användas till grönfoder eller läggas till surfoder. Man skall så ny råg i södra och mellersta Sverige först i denna månad. Så kallad senråg kan sås i denna månad och ända in i oktober.

 

Ladugården och stallet.

Kvigorna tas vanligtvis in från betet i slutet av denna månad, övriga kreatur, utom fåren, beroende på väderleken, nu eller i början på oktober. Innan frostnätterna börjar skall man alltid ta in hästarna i stall under natten och morgnarna, och hästen skall släppas ut först då nattfrosten tinat bort.

 

Fjäderfäskötsel

Under höstmånaderna bör fjäderfän få kraftigt foder, huvudsakligen spannmål. Det bästa är korn, majs och vete. Till vinterbehov skall man nu även skörda grönfoder som kål, nässlor med mera. Nässlorna torkas och håller sig hur länge som helst, nässlorna skall användas kokta i blötfodret. Man kan även använda insaltat hö som foder till höns och kalkoner, den skall då skäras till fin hackelse och därefter saltas. Man beräknar en halv hektoliter salt till ett lass hö. För mycket salt är skadligt för alla fjäderfä.

 

Biskötsel

Ju tidigare på hösten bina invintras dess bättre. De behöver nämligen en viss tid, man anser ända upp till sex veckor, för att ordna sitt hus, innan de börjar vila. Om ett samhälle vid tiden för invintring inte har tillräckligt vinterförråd, måste man ge bina det som felar i stora portioner, två till fyra Kilo per dygn, vitt socker eller kandisocker, smält i lika mycket kokande vatten. Denna utfodring bör vara avslutad senast den tionde september. Om halmkuporna inte står i ett särskilt biskjul, skall de hela året skyddas med halm, bark, papp eller zinkhattar. Använder man varma halmhattar så är detta tillräckligt för att skydda tjockväggiga kupor hela vintern. Annars bör man täcka kuporna med mossa, säckar, täcken, tidningar eller liknande. Packrummet i ramkupor bör tillåta minst tolv centimeter tjock packning både över binas säte och på sidorna. Till packning kan man använda korkspån, agnar, hackelse, torr sågspån med mera. Som packning upptill kan man använda en packram med mataröppning i mitten. Flustret på halmkupor som har rätt mängd bi bör vara öppet hela vintern. På ramkupor bör flusteröppningen under vintern vara tio till tolv millimeter hög och tolv till tjugo millimeter bred. Beträffande själva övervintringen skall man följa vissa regler. Bina skall framförallt inte oroas eller störas. Då och då bör man se till att dom inte angrips av möss och fåglar, eller låter sig lockas ut av solstrålar, då dom kommer ut och dör i snön. Till skydd mot fåglar lägger man en tegelsten på flustret, man lägger gran eller tallris på flustret för att förhindra att detta stängs av snö, riset skyddar även mot sol. Mot möss sätter man ett galler som bina kan flyga genom framför flusteröppningen, om man har halmkupor måste man se till så att mössen inte gnager sönder kupan. Ser man lämningar av bin innanför flustret är detta ett tecken på att möss varit inne i kupan. Kupan bör då flyttas till en annan plats. Tror man att möss finns kvar i kupan jagar man ut dem genom att vända upp och ned på kupan. Nyfallen eller lös, frusen snö på flustret hindrar inte luftväxlingen, men snö som packat sig eller börjat övergå till is måste tas bort.

 

Trädgårdsskötsel.

Köksträdgården och drivbänkarna Rädisor sås under höstmånaderna på bänk, så länge man anser att plantorna hinner utvecklas före frostnätterna. Ända fram till jul kan man ibland ha rädisor på bänk. Man kan även fortfarande sätta salladsplantor, men för alla dessa plantor så måste man täcka bänkarna med glasfönster och de får endast luftas vid mild väderlek. Lediga bänkar skall rensas från ogräs, och jorden skall läggas i högar. På kalljord kan man endast så spenat för övervintring. Huvudkålsplantor efter sådd i juli planteras ut på ett skyddat ställe. Fröskörden fortsätter. Delning och omplantering av fleråriga växter skall också fortsätta. När rödlöken på vinden torkat skall den putsas, och då måste man se till att löken inte skadas. I mellersta Sverige inträffar normalt de första svåra frostnätterna redan i mitten av september, varför man måste börja skörda köksväxterna nu och fram till oktober. De växter som är mest känsliga för frost skördas givetvis först som turkiska bönor, mejram, timjan, huvud, Savoy, och brysselkål samt rödbetor. De härdigare är morötter, palsternackor, purjo, selleri, persilja med flera. Vitkål bör stå ute så länge som möjligt. Omedelbart efter skörd skall landet rensas från ogräs.

 

Fruktträdgården. I denna och nästa månad skall man skörda frukten, då man får se till att frukten plockas och inte skakas ner från trädet, och att frukten hanteras ytterst varsamt. Sommarfrukt, framförallt päron bör skördas sex till åtta dagar innan den är mogen, vinterfrukten får sitta kvar till strax före de första frostnätterna. Fallfrukten skall tas bort varje dag, annars spriden den lätt larver, fallfrukt går utmärkt att använda till sylt och saft. Tjärkransar skall anbringas i mitten av september på träden till skydd mot frostfjärilen, och skall hållas klibbiga hela hösten genom att strykas med tjära. Plantering av träd och buskar skall göras i senare halvan av månaden och bör vara avslutad i mellersta och norra Sverige i mitten av oktober och i södra Sverige i slutet av oktober. Plantering av fruktträd bör på hösten endast ske på höglänt lucker sandjord. På annan jord är det bättre att plantera på våren under april månad. Svaga fruktträd och buskar skall gödslas nu eller i oktober. Sättning av sticklingar avslutas under september. Frö från träd och buskar skall samlas in i den mån de är mogna.

 

Blomsterträdgården och parken Blomsteranläggningarna skall skötas och gräsmattorna skall klippas som tidigare. Fleråriga växter, särskilt alla slags lökväxter, som till nästa år skall blomma på kalljord, skall planteras ut. Plantor som skall övervintra under glas, flyttas så småningom in i växthus. Scharlakanspelargonior planteras i krukor och sätts in innan frosten skadar bladen, och skall förvaras i ljust och tämligen varmt och torrt rum. Övriga blommor dahlior, gladiolus, med flera vilkas rötter skall förvaras på frostfritt ställe kan stå ute tills bladen börjar bli frostbitna, då de omedelbart skall tas upp. Plantering av träd och buskar skall ske från slutet av september till mitten av oktober, ömtåliga arter som pil och poppel skall helst planteras på våren i april. Barrträd skall planteras under maj och augusti.

 

Krukväxter i rum och växthus. Under månadens första del flyttas efterhand de krukväxter som under sommaren stått ute i fria luften in, De mest härdiga sorterna som törnrosor, lagrar, cypresser med flera får stå ute till nästa månad. Likaså skall man nu plantera de växter som växt på friland, lökväxter med flera, som är avsedda att drivas inomhus under vintern. Att plantera om krukväxter nu bör undvikas. De smärre krukväxtplantor som står kvar i drivbänk kan stå kvar till nästa månad, om de skyddas mot frost. Före man flyttar in växterna skall drivhuset repareras och rengöras mycket noga. Vattningen av krukväxterna skall minskas efterhand, att skugga mot sol behövs inte, vid mild väderlek bör kallhusväxterna luftas både dag och natt. I varmhuset skall man under denna och nästa månad hålla en temperatur på femton till arton grader.

 

Fisket

Siken leker ibland under denna månad. Hummern har normalt bytt skal i mitten av månaden.

 

Följande fisksorter är bäst nu. Abborre, braxen, gädda, gös, helgeflundra, horngädda, kolja, långa, makrill, rödspotta, sej, sill och ål. Se även under föregående månad.

 

Jakten

Jakt är under hela september tillåten på kronhjort, annan hjort och vildren, hare, tjäder, orre, järpe, dal och fjällripa, moripa, morkulla, beckasin, svan, and, knipa, svärta, alfågel samt andra dykänder. Inte ejder, som är lovlig endast vid östersjökusten till och med Kristianstads läns östra kust samt vid Malmöhus läns kust och vid västra kusten i Kristianstads län. Älgjakten pågår från den förste till den femtonde september. Rådjur får jagas i Göteborgs och Bohus län från och med den sextonde, i övriga delar av landet under hela månaden. På Rapphöns är jakt tillåten från och med de elfte september.

 

 

 


Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here


Please visit some of the links below
Try out our toolbar!
Search the Web:

Din IP Adress.

AdlandPro Worlds Classifieds
Get Linked from 15,000+ sites with one click.