NEATCAP Web & NE-AT & ImpactPlus 131 CC & GKJ Handel AB & MJ:s & Karlssons Jarn & Hem o Trädgård & Alf Ljung
Bondepraktikan Augusti
SURFERS Open this page in new Window SURFERS
Advertise on this website and you get about 100 000 pagewiew every month

If you like this page give FLATTR a click please

|Front|
*|Shop|
|Business|
*--Affiliate center
*--Poker
*--Advertise

|Online books|
*--Alf Ljung Blogg
*--Fängelsedagbok
*--Bondepraktikan
*--Matrecept.
*--Tips o Kuriosa.
*--Book division
|Picture|
*--Anim picture|
|Music|
*--Midi files
*--Wav Files
*--Music division
|Computer|
*--Free Font

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Bondepraktikan
Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here

Copyright NE-AT
All kopiering, eftertryck, publicering eller citat av dessa artiklar förbjuds, för närmare information eller för att ansöka om rätt att trycka, kopiera, publicera eller citera, kontakta oss på E-post. All överträdelse kommer att beivras och kan resultera i böter eller fängelse.

Denna bok kan köpas i tryckt form, eller som PDF Fil
Du beställer enklast genom att klicka på denna länk.Vulkan.se

NE-AT Bondepraktikan
Eller
Minnesbot för landtmän

Copyright

NE-AT

A division of Impact trading plus 131 c/c

 

Minnesbot

 

Augusti

 

 

Jordbruksarbete

Skörden av råg och ärtor påbörjas eller fortsätter om man redan startat, därefter är det tid att skörda höst och vårvete. Rågen är färdig för skörd när halmen gulnar och kornen är fasta och man lätt kan trycka dem ur axen. Ärtorna är färdiga när de nedersta baljorna gulnar. Vete som skall användas till mjöl eller gryn skall ha en fast vaxartad kärna som degar sig mellan fingrarna. Vete till utsäde bör däremot mogna helt innan skörd. Vicker, som lämnats för att sätta frö, och inte skördats grön, skall skördas då de nedersta skidorna är mogna. Humle skall skördas när kopparna är gulgröna och doftar starkt, och mjölet på humlen är klibbigt och färgar ifrån sig. Som vi redan nämnt, så sår man gammal råg i mellersta och norra Sverige redan i slutet av förra eller i början av denna månad. I södra delarna skall den sås först mot slutet av augusti eller i början av september. Ny råg i mellersta Sverige skall sås mellan Larsmässa och Bertilsmässa, tionde till tjugofjärde augusti. I västra och södra Sverige sker sådd av ny råg först i september. Samtidigt som eller omedelbart efter skall man så vete. På de fält som man skall använda till flerårig vall, sår man timotejfrö i höstsäden. Efter att andra höskörden bärgats skall man höstvattna ängarna.

 

Ladugården och stallet

Samma som maj

 

Fjäderfäskötsel

Fjäderfänas ruggningstid inträffar i denna månad, och under denna tid skall hönsen ha kraftig kvävehaltig föda, som kött, oljekakor med mera, tillsatt med benmjöl.

 

Hönsen, både de äldre och yngre skall om dom tidigare varit instängda i hönsgård nu lämnas obegränsad frihet. Sjukdomar är vid denna tid mycket vanligt bland hönsen, och de sjuka djuren skall omedelbart avskiljas från de övriga djuren. Självdöda djur eller djur som dött av någon okänd sjukdom, som man slaktar skall aldrig användas som föda, vare sig åt människor eller kreatur.

 

Gässen plockas strax innan de börjar fälla, och man bör inte försumma denna ganska stora inkomstkälla. Djuren skadas inte av plockningen om man endast tar de fjädrar och dun som sitter löst, och inte plockar gässen helt rena.

 

Lämpligaste tiden att köpa och transportera fjäderfä. är i augusti, september och oktober.

 

Biskötsel

Har man på hösten fler bistockar än man tänker övervintra, så bör man i trakter med ljung före ljungdragets början slå samman de överflödiga samhällena med de svagaste bland övriga bisamhälle. I trakter med ljungdrag bör sammanslagningen ske senast i slutet av denna månad. Man kan rädda ynglen från halmkupor genom att skära ut de kakor som innehåller yngel och inpassa dem i en ram, som skall inhägnas i en låda och på vilken man slår de avtrummade bina. Lådan skall sedan ställas under den kupa som skall förstärkas. Bina bör före föreningen få samma lukt genom att man lägger in en kamferbit i båda kuporna eller att man stänker pepparmyntsvatten i de båda kuporna. För övervintring väljer man de kupor som har förråd som räcker för vintern, det vill säga elva till tolv kilo honung, har tjocka väggar och vackra regelbundna kakor och en ung drottning.

 

Trädgårdsskötsel

Köksträdgården och drivbänkarna. Föregående månads arbete fortsätter. Man bör vara särskilt uppmärksam på kålmasken, som skall förföljas och utrotas så snart den visar sig. Angående frösådd gäller samma som föregående månad. Fleråriga köksväxter som rabarber, gräslök, syra, dragon med mera delas och planteras om. Löksorterna tas upp, så snart bladen gulnar i topparna och läggs på en luftig vind till torkning. Man börjar samla in frö till köksväxterna. Så fort ett land, på vilket man skördat tidiga ärtor, rödlök eller liknande blir ledigt, skall man gräva upp det, för att det ogräs som eventuellt finns inte skall hinna sätta frö. Helst skall man också gödsla landet och gräva ner gödseln omedelbart efter skörd.

 

Fruktträdgården. Åtgärderna under denna månad är i stort de samma som föregående månad. Jorden bör fortfarande hållas uppluckrad och fri från ogräs. På de fruktträd som okulerats under juli, skall man lossa förbindningen något. Grenar som är nedtyngda av frukt skall stöttas, och fallfrukt skall plockas bort för att förhindra att de larver som finns i denna utvecklas. Mot slutet av månaden kan man börja sätta ut sticklingar av vinbär, stickelbär med mera på kalljord. Hallonplantorna ses över och endast tre till fyra av de bästa rotskotten lämnas kvar på varje planta.

 

Blomsterträdgården och parken. Under första halvan av månaden tar man sticklingar av såna växter som skall övervintra under glas, pelargonior, verbena med flera. Mångåriga blommor som liljor, pioner med flera delas och omplanteras mot slutet av månaden. De fleråriga växter som såtts på våren skall planteras på sina platser i trädgården. Barrträd kan planteras från mitten av denna månad till mitten av september månad. För övrigt gäller samma regler som i juli.

 

Krukväxter i rum och växthus. Vattning av växterna skall minskas efterhand, och när luften blir sval, skall växterna vattnas och duschas på morgonen i stället för på kvällen. Vid ihållande regn bör man lägga ner krukor som står ute. De mera ömtåliga växterna skall flyttas in vid kall och regnig väderlek. Reseda kan man nu så för övervintring. Skall man plantera växter som stått i kalljord i krukor, så är denna månad den rätta tiden. Mot slutet av månaden skall man plantera hyacint och tulpanlökar i krukor, vilka skall ställas utomhus på en torr plats, täckta av ett femton till arton centimeter tjockt sand eller jordlager. Fröskörden skall påbörjas för att fortsätta hela hösten.

 

Fisket

Under denna och följande månad är det ingen fisk som leker, om man inte räknar med siken som i vissa fall kan leka så tidigt som i slutet av september. Under denna period står fisken mycket stilla, och då företrädesvis under branta klippor och i vassar. Notdragning och nätfiske lönar sig inte under dessa månader. Däremot är det rätt tid för krokfiske, vilket ger bäst utdelning om man har levande agn. Braxen går vid denna tid i stim, och är lättfångad.

 

Följande fisksorter är bäst nu Abborre, braxen, gädda, gös, helgeflundra, horngädda, rödspotta, sej och sill.

 

Jakten

Under hela månaden är jakt tillåten på morkulla, beckasin, svan, and samt knipa, svärta, alfågel och andra dykänder utom ejder. På hare, tjäder, orre, järpe, dal och fjällripa är jakt tillåten från och med den tjugoförsta i norr och västerbotten samt frän och med den sextonde i övriga delar av landet. Kronhjort är lovlig från och med den sextonde och moripa från den elfte.

 

 

 

 

 

 


Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here


Please visit some of the links below
Try out our toolbar!
Search the Web:

Din IP Adress.

AdlandPro Worlds Classifieds
Get Linked from 15,000+ sites with one click.