NEATCAP Web & NE-AT & ImpactPlus 131 CC & GKJ Handel AB & MJ:s & Karlssons Jarn & Hem o Trädgård & Alf Ljung
Bondepraktikan Juni
SURFERS Open this page in new Window SURFERS
Advertise on this website and you get about 100 000 pagewiew every month

If you like this page give FLATTR a click please

|Front|
*|Shop|
|Business|
*--Affiliate center
*--Poker
*--Advertise

|Online books|
*--Alf Ljung Blogg
*--Fängelsedagbok
*--Bondepraktikan
*--Matrecept.
*--Tips o Kuriosa.
*--Book division
|Picture|
*--Anim picture|
|Music|
*--Midi files
*--Wav Files
*--Music division
|Computer|
*--Free Font

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Bondepraktikan
Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here

Copyright NE-AT
All kopiering, eftertryck, publicering eller citat av dessa artiklar förbjuds, för närmare information eller för att ansöka om rätt att trycka, kopiera, publicera eller citera, kontakta oss på E-post. All överträdelse kommer att beivras och kan resultera i böter eller fängelse.

Denna bok kan köpas i tryckt form, eller som PDF Fil
Du beställer enklast genom att klicka på denna länk.Vulkan.se

NE-AT Bondepraktikan
Eller
Minnesbot för landtmän

Copyright

NE-AT

A division of Impact trading plus 131 c/c

 

Minnesbot

 

Juni

 

Jordbruksarbete

Först mot slutet av denna månad eller i början av nästa månad sår man normalt vita rovor. I mitten av månaden sås bovete, spergel kan man också så i denna månad men även längre fram under sommaren. Midsommarråg skall sås i mitten av juni eller i början av juli. Trädan skall köras upp och märgel skall spridas ut om detta inte redan gjorts. Strax innan man plöjer upp trädan är det rätt tid att sprida kalk. Rotfrukterna skall rensas och gallras. Höstvetet skall rensas från ogräs och rågax. Täckdikning fortsätter även under denna månad. Löv skall brytas mot slutet av denna månad eller i början av juli månad, till fåren bryter man björklöv, al, hassel, lönn, alm, rönn och oxel, till hästarna asplöv. Komposter skall läggas upp och de gamla skall vändas och vattnas. Stallgödsels skall köras ut och plöjas ner före slåttern, helst före midsommar. På lös, lätt jord väntar man att köra ut stallgödseln till strax före sådd. Samma med kompostgödsel, denna skall också köras ut strax före sådden. Den första klöverskörden gör man då alla blommor slagit ut och hela fältet lyser rött, normalt vid midsommartid.

 

Ladugården och stallet

Mjölkornas och ungboskapens tid på bete är normalt cirka fyra månader, från början av juni till slutet av september. Ungboskap skall helst beta på bördiga hagar med lövträd samt med riklig tillgång på vatten. Kvigor skall hållas avskilda från tjuren tills dom är ett och ett halvt till två år gamla. Hästar som används som dragdjur skall helst stallfodras hela sommaren, i huvudsak med torrt foder. Skall man släppa dem på bete, så kan detta ske efter att man avslutat vårbruket och kört upp trädan, normalt i början av denna månad. Hästarna kan då gå på bete till oktober månad. Gödkalvar skall släppas vid midsommartid på bra bete i någon hage. Man skall se till djuren noga under betessäsongen och vara noga med att dom har riklig tillgång på vatten. Det bästa är att dela upp hagarna i mindre skifte och flytta djuren mellan dessa. Grisar släpps på bete där det finns ollonskog, i annat fal är det bäst att hålla grisarna inomhus och utfodra med drank, vassla, fallfrukt, grönskörd, vicker och klöver samt ogräs från köksträdgården och rotfruktslanden. Det bör alltid finnas en öppen skuggig gård vid svinhuset, Strax före midsommar skall fåren tvättas och klippas.

 

Fjäderfäskötsel

Hönshuset. När kycklingarna uppnår fyra veckors ålder bör tupparna skiljas från hönorna och vistas i en egen hönsgård. Hönskycklingarna kan fortfarande vara tillsammans med de äldre hönsen.

 

Kalkonernas ägg kläcks vanligtvis i denna månad, ungarna skall hållas inomhus de första dagarna. De tre första dygnen skall fodret bestå av larver, myrägg och mjölmask eller med hårdkokta ägg, brödsmulor och hackad lök. Vid fyra dygns ålder kan de börja äta hackade nässlor och vid åtta veckor bovetegröt, kokt potatis och kött. Därefter kan de vid lämplig väderlek släppas ut, men man får inte glömma att ungarna är mycket känsliga för regn och starkt solsken.

 

Gåsungarna släpps ut på gräsbete så snart de får fjädrar, vilket vanligtvis inträffar i denna månad. Ett kännetecken är då vingspetsarna korsar varandra över stjärten. Gässen bör inte släppas på samma bete som korna eftersom kornas spillning kan vara skadlig för dem.

 

Sand för vinterbehov till att strö på hönshusets golv bör under denna månad läggas in under tak så att den hinner torka före vintern.

 

Biskötsel

Samma som Maj månad

 

Trädgårdsskötsel

Köksträdgården och drivbänkarna. För gurkbänkar och melonbänkar gäller samma som förgående månad. Köksväxtplantorna skall nu flyttas ut på kalljord om man inte gjorde detta redan i maj. Mejram, tomater och plantor av pumpa är lämpligast att plantera ut på kalljord i början av juni. Kålrotsplantor bör inte planteras ut förrän tidigast veckan före midsommar. Rovfrö skall sås i slutet av månaden. På lediga bänkar skall man fortfarande så sallad, spenat, dill och rädisor. Ärtorna skall kupas och risas när de är åtta till nio centimeter höga, bästa riset är ris från hassel. De plantor som planteras skall vattnas rikligt och man måste rensa, gallra och luckra jorden regelbundet.

 

Fruktträdgården. Plantering och sätta ut sticklingar kan man fortfarande göra i denna månad. Ympning är för sent att göra denna månad, det är för sent så snart skotten på de vilda stammarna börjar slå ut. Så småningom tar man bort Basten

På de ympade stammarna, skotten på vildstammarna tas bort och det ympade ledskottet binds fast vid en stadig käpp. Ogräs och skadliga insekter utrotas, och vid torr väderlek vattnas nyplanterade träd och plantor en gång i veckan. Smultron och jordgubbsplantor sätter man ut i början av månaden, om man inte redan tidigare gjort detta. På de nyplanterade smultronplantorna plockar man bort alla blomknoppar så fort de visar sig. Smultronrevor skärs av då de kommer fram.

 

Blomsterträdgården och parken. I början av månaden normalt strax efter den femte planterar man ut alla de blommor som divits på drivbänk och som inte kunnat flyttas ut i maj. Något senare i månaden planterar man även ut bladväxterna. Jorden skall grävas och krattas innan man planterar ut växterna. Utplantering bör ske vid mulen eller regning väderlek eller på kvällen. Omedelbart efter planteringen skall växterna vattnas med undantag för de som drivits i krukor, till exempel pelargonior, vilka skall vattnas strax före man sätter ut dem, men inte omedelbart före. Man bör skapa skugga genom att sätta tomma krukor eller använda granris de första dagarna om vädret är torrt och soligt. Därefter skall man vattna en eller två gånger i veckan beroende på väderlek. Den första tiden bör växterna få en lätt dusch varje kväll. Gräsmattorna skall klippas minst var fjortonde dag, sopas ren från avklipp, rensas från ogräs samt vältas och kanthuggas.

 

Krukväxter i rum och växthus sköts på samma vis som under maj månad. Kallhusväxter flyttas ut om detta inte redan gjorts. Utflyttningen bör helst ske vid regning eller mulen väderlek. Annars skall växterna omedelbart efter att de flyttats ut spolas med vatten. Under första tiden skall växterna skyddas mot allt för starkt solsken. Undantag är växter med saftiga tjocka blad som kan stå på solig plats. Att ställa krukväxterna under träd är inte lämpligt. De växter som stannar kvar inomhus sköts som under föregående månad. Man kan omplantera växter och sticklingar även denna månad.

 

Fisket

De vårlekande fiskarna slutar sin lek i början av juni månad, beroende på om våren är tidig eller sen. Gösen håller i vissa fall på med leken ända fram till midsommar. Lindaren leker vanligen i mitten av månaden, normalt inte förrän vattnet nått en temperatur på plus arton grader. Leken sker för det mesta i fräkenvassar. Lindaren fångas lättast i ryssjor, som man sätter i vassen, och då bör man ta bort vassen med en lie där man ställer ryssjan.

 

Rudan leker efter lindaren eller till och med samtidigt. Hon leker på samma ställe och fångas på samma vis.

 

Löjan är den siste av de vårlekande fiskarna. Hennes lektid infaller i slutet av maj och under hela juni, och ofta leker Löjan tre gånger med åtta dagars mellanrum. Leken sker på grus eller sandbotten. På kvällen går hon upp på steniga stränder och lägger rom, och är då lätt att fånga med håv, löjnot eller fint nät. För att alltid ha agn till hands för krokfiske bör man nu sätta löjan i sump, och ställa sumpen i rinnande vatten, så kan löjan förvaras ända fram till augusti. Efter lekens slut skall man ställa ris på lekplatsen, annars går största delen av rommen förlorad, och löja är en nyttig fisk som man sällan får för mycket av. Efter att löjan lekt, håller hon sig vid stränder och då utmed vassarna, och fångas lätt med vanlig sänkhåv i stora mängder. Ett bra sätt att fånga löja är att under fångsten emellanåt kasta ut sur mjölk blandat med kli i vattnet, löjan ser då inte håven i det grumliga vattnet.

 

Gäddan kan man under denna tid fånga med vanligt metspö med lång rev. Man skall meta vid stengrund och vid norrkuster. Man måste hålla betet i ständig rörelse. Det bästa får att ta upp en fångad gädda är med håv. Gäddan kan även fångas med rev, som då skall sitta nära ytan, vara agnad helst med levande mört. Dessa revar skall vittjas en gång i timmen, och skall ligga strax utanför vassen.

 

Gösen fångas efter sin lek dels med not, och dels med långrev med nors som bete. Ibland går gösen upp i strömmar efter leken och kan då fångas med krok.

 

Norsen fångas denna tid bäst med finmaskig not, och på morgonen brukar hon befinna sig utanför branta bergiga uddar.

 

Ålen som i april och maj lämnat sitt ide, är nu lättfångad, dels i ålryssjor och ålkistor men även med långrev. Ålen uppehåller sig under leken helst på lekplatserna, men letar därefter föda på land och långt uppe på gräsbevuxna ängar om vädret är lämpligt, där hon letar efter snigel och mask. Vis rätt väderlek bör man lägga reven vid en låg gräsbevuxen strand och så nära land som möjligt. Är det blåsig väderlek är det bättre att lägga reven på något djupare vatten. På sommaren måste man slakta fisken omedelbart om man inte sumpar den så att den inte förstörs

 

Följande fisksorter är bäst nu Lax, laxöring och sik.

 

Jakten

Morkullsjakten pågår hela månaden, alla andra djur förutom rovdjur är fridlysta.

 

 

 

 


Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here


Please visit some of the links below
Try out our toolbar!
Search the Web:

Din IP Adress.

AdlandPro Worlds Classifieds
Get Linked from 15,000+ sites with one click.


***********-->


***********-->
Buy Viagra
***********-->