NEATCAP Web & NE-AT & ImpactPlus 131 CC & GKJ Handel AB & MJ:s & Karlssons Jarn & Hem o Trädgård & Alf Ljung
Bondepraktikan Maj
SURFERS Open this page in new Window SURFERS
Advertise on this website and you get about 100 000 pagewiew every month

If you like this page give FLATTR a click please

|Front|
*|Shop|
|Business|
*--Affiliate center
*--Poker
*--Advertise

|Online books|
*--Alf Ljung Blogg
*--Fängelsedagbok
*--Bondepraktikan
*--Matrecept.
*--Tips o Kuriosa.
*--Book division
|Picture|
*--Anim picture|
|Music|
*--Midi files
*--Wav Files
*--Music division
|Computer|
*--Free Font

Get cash from your website. Sign up as affiliate.

Bondepraktikan
Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here

Copyright NE-AT
All kopiering, eftertryck, publicering eller citat av dessa artiklar förbjuds, för närmare information eller för att ansöka om rätt att trycka, kopiera, publicera eller citera, kontakta oss på E-post. All överträdelse kommer att beivras och kan resultera i böter eller fängelse.

Denna bok kan köpas i tryckt form, eller som PDF Fil
Du beställer enklast genom att klicka på denna länk.Vulkan.se

NE-AT Bondepraktikan
Eller
Minnesbot för landtmän

Copyright

NE-AT

A division of Impact trading plus 131 c/c

 

Minnesbot

 

Maj

 

Jordbruksarbete

Sådden av vårsäd börjar eller fortsätter. Som sagts i april, skall man i denna månad så råg, vete och korn, jorden bör då ha torkat så mycket att den är lättarbetad. Nu skall man också så vårraps och under månadens sista hälft även hampa. Lin skall sås i slutet av denna månad eller början av nästa månad. Klöver och gräsfrö skall sås i vårsäden strax efter att denna myllats ner och före vältning. Höstvetet harvas när jorden blir torr och börjar bli hård och styv samt spricker. När klövern kommer upp så mycket att den precis täcker fältet så skall man sprida gips eller kalk. Rotfrukter skall sås eller sättas i följande ordning. Morötter, om dom inte redan är sådda, kålrötter, gula rovor, vita betor och potatis. En till två veckor efter att man satt potatisen harvar man åkern tvärs med fårorna. När en och annan planta sticker upp harvar man igen, denna gång längs med fårorna. När alla potatis är uppe harvar man för tredje gången denna gång tvärs med fårorna. Kommer det upp ogräs, så skall detta rensas bort med hacka. Då potatisen är cirka trettio centimeter höga skall de kupas. Tvärplöjning eller sneddning av trädan skall göras så fort som möjligt efter vårbrukets slut. Komposterna vänds och vattnas med gödselvatten och urin. Torv och gödselkomposter sprids på fälten före det att man plöjer trädan. Täckdikningar och vattenavledningar slutförs. Plantor till skogsträd skall sättas, och frön till skogsträd skall sås så snart övre lagret i skogen är fritt från tjäle.

 

Ladugården och Stallet

Så snart tillräckligt med bete finns på gräsvallarna, normalt redan i denna månad, skall man släppa ut fåren på bete, men fåren måste fortfarande få torrt halmfoder till natten. Fårens tid på bete är omkring sex månader, från maj till november. Man måste vara noga med att inte släppa fåren på bete på sanka kärrmarker, där fåren ofta äter äggen till leverflundror, vilka förorsakar den farliga så kallade igelsjukan. Påläggskalvarna släpps ut redan vid arton till tjugo veckors ålder, men man tar in kalvarna om natten, och man ger dem varje morgon och kväll skummjölk, vassle eller liknande.

 

Fjäderfäskötsel

Kycklingarna bör under de första fjorton dagarna hållas inomhus, men släppas ut vid soligt väder, då marken inte är fuktig av regn eller dagg. De kräver omsorgsfull skötsel och bör ha foder minst fyra gånger om dagen, som skall bestå av blötfoder som man tillreder av kli, gröpe, lite vete, kött, kokt potatis och skummjölk till vilket man även tillsätter lite benmjöl. Bostaden skall vara ljus och varm samt torr och fri från drag. Golvet skall beströs med torr sand. Till kycklinggård bör det anordnas en rymlig inhägnad. De små kycklingarnas värsta fiende, råttan, bör man med alla medel hålla på avstånd.

 

Gås och ankungar bör ha en särskild bostad där de gamla hanarna inte kommer in, samt rikligt med föda som skall bestå av blötfoder.

 

Kalkonernas ruvningstid börjar denna månad. Reden bör ligga väl dolda. Man skall dagligen ta upp hönan som ruvar ur redet, vilket hon ogärna lämnar. Till foder kan men ge bröd, korn, grönt och mot ruvningens slut potatis. Tuppen bör hållas avstängd från den ruvande hönan.

 

Biskötsel

Från den tid då eken slår ut, tills svärmningen sker, brukar en del biodlare spekulationsutfodra bina för att påskynda att bina sätter yngel. Sådan utfodring, som sker med honung eller sockerlösning i små portioner och minst var tredje dag, är endast lämplig vid dåligt väder eller om det är dåligt drag för bina. Halmkuporna skall nu färdigställas för att ta emot svärmar. Strimlor av vax sätts fast på trettiofem till trettiosju centimeters avstånd från varandra i kupans tak. I riktning mot flusteröppningen, och vinkelrätt mot dessa, ungefär femton centimeter från kupans tak, sticker man tvärs igenom kupan två en centimeter tjocka pinnar samt ett stycke längre ner ytterligare två pinnar parallellt med de förra. I den mån bina ökar, vanligen mot slutet av månaden, så inhägnar man i ramkuporna allt fler kakor i rummet för ynglen. Tecken på att bina börjar svärma är att bina hänger sig i klump under flustret, att dom blir oroliga och flyger in och ut, och att många bin svärmar kring flustret, samt att även drönarna kommer ut från kupan. Vid bigården skall man vid denna tid sätta ut enruskor för bina att sätta sig i. Den första svärmningen, då alltid den gamla drottningen följer med, kallas får försvärmning. Försvärmarna kommer de sista dagarna i maj, samt i juni och juli. På nionde eller tionde dagen efter försvärmen kommer normalt en så kallad eftersvärm om kupan är stark, kort därefter ytterligare en svärm. Det är då de unga drottningarna kommer ut med svärmen. På ljudet i kupan kan man höra om en eftersvärm är på gång. Den äldsta unga drottningen tycks då ropa ut, ut, ut, och de yngre visarna svarar far, far, far. I trakter med gott om klöver är det att rekommendera att förhindra svärmning, ett sätt att förhindra detta är att ge bina gott om utrymme och god luftväxling genom flustret. Samma åtgärder bidrar också till att hindra eftersvärmar, vilka speciellt om svärmningen sker sent endast försvagar kuporna. En bra åtgärd är också att flytta bort moderkupan och ställa försvärmen på dennes plats. Omedelbart efter bina satt sig, skall man ta in dem. För att skydda svärmen från solen hänger man då först ett lakan over den samt stänker vatten på bina om de är oroliga. Kan man ställa en kupa, helst en lätt svärmkupa över svärmen, så går bina normalt efter en kort tid in i denna, i synnerhet om man fyller en sked ur bisvärmen och håller den intill kupans nedre kant. Sätter sig bina runt ett träd, måste man ösa in dem med en sked, och i detta fall är besprutning med vatten bra. Kan man komma intill bina med kupan tar man upp ett hål cirka en centimeter framtill, slår in ett par skedar bin i kupan, och öser sedan hastigt över bina på flustret, då de normalt snabbt kryper in i kupan. Sätter bina sig på flera ställen, öser man in alla klungorna i samma kupa. Innan man tar in bina skall halmkupor vara väl rengjorda, och invändigt gnidas med gräs och helst även smörjas med honung. Efter att bina kommit in i kupan skall man genast sätta hatt på den. Tre veckor efter försvärmen lämnat en halmkupa kan man tömma den på allt åtkomligt drönarvax, eftersom bina vid denna tidpunkt sällan bygger drönarceller. Man kan ta honung när som helst då det finns honung. Men man måste se till att bina hela tiden har honung så att de inte får brist. Den gamla metoden att slakta bi för att komma åt deras honung är numera helt övergiven. I stället ger man bina, så snart honungsdraget startat på allvar ett särskilt förvaringsrum för honungen, genom att man ovanpå kupan sätter en ovanvåning, en så kallad honungslåda eller magasin. På halmkupor sker detta enklast genom att man ovanpå kupans topphål ställer en trälåda med tio till femton centimeter höga ramar, eller en halmkrans av samma höjd som en låg halmkupa, helst med färdigt kakbygge. Ovanpå översatsen läggs ett lock, vaxduk eller täckbrädor, och på kransen ett lock av halm eller trä. Översatsen skall vara väl ombonad och alla sprickor och öppningar skall täckas.

 

Trädgårdsskötsel

Köksträdgården och drivbänkarna. Nya drivbänkar kan fortfarande anläggas till sena meloner och gurkor. I brist på plantor kan man även i denna månad så frön av dessa växter. Man kan till detta även använda bänkar som blivit lediga på grund av tidig skörd. Mot månadens slut anlägger man gurklister utan fara för frost. Man sår nu även på bänk sallad, dill och rädisor för att man skall ha tillgång till dessa grönsaker fram till dess man kan skörda dem på kalljord. De plantor som är avsedda att planteras ut på kalljord, bör omskolas till en sval bänk, så snart de utbildat en till två blad. De skall också alltid före utflyttningen härdas genom riklig luftning, genom borttagning av fönster, och sista tiden även under natten, då det inte finns risk för stark frost. De flesta plantor kan normalt sättas ut på kalljord redan i slutet av denna månad, om väderleken tillåter och det inte finns risk för stark nattfrost. Plantor av kålsorterna med undantag för kålrötter, kan planteras ut redan i mitten av denna månad. Den bästa väderleken vid utplantering är mulna och regniga dagar, eller fram mot kvällen. Det är mycket nyttigt att före utplantering doppa rötterna i en vällingtjock blandning av lera och kogödsel. Vattning behöver normalt endast ske en gång. Om man inte redan i april sått köksväxter på kalljord så måste detta ske nu. Turkiska bönor, indiansk krasse och pumpor sår man först mot slutet av månaden. Om man dragit upp plantor i bänk, så sätter man ut dem på kalljord tidigast i början av juni månad. Genom denna metod så får man en tidigare skörd. Potatis som fått gro i ljusa rum, sätts denna månad ut på kalljord.

 

Fruktträdgården Ympning, plantering och utsättning av sticklingar fortsätter varvid nysatta plantor och träd vattnas grundligt, så snart jorden är det minsta torr och i synnerhet om de redan börjat skjuta skott. Skadliga insekter utrotas Vintertäckningen tas bort, men spaljéträd bör så länge det är risk för nattfrost under nätterna skyddas med uppställda luckor, mattor, granris eller något liknande. I slutet av maj, och början av juni är bästa tiden att plantera smultron och jordgubbsplantor.

 

Blomsterträdgården och parken. Gräsmattor och gångar hålls rena. Törnrosorna skall beskäras om detta inte redan skett, då de svagaste skotten toppas mest. Plantering av härdiga träd, buskar och fleråriga örtartade växter fortsätter. Barrträd är bäst att plantera mot slutet av månaden. Man kan mot slutet av månaden även plantera ut lövkojor och lejongap.

 

Krukväxter i rum och växthus bör få mycket frisk luft och riklig vattning, klara dagar vattning varje kväll, samt även skuggas vid starkt solsken. De växter som är ömtåligast är de med läderartade blad. Insekter skall utrotas. I slutet av denna månad eller i början av nästa månad kan normalt de flesta kallhusväxterna placeras ut i det fria. Man bör för detta inte sluta att skydda dem mot stark sol, man skall också torra dagar duscha växterna på kvällen. Det är också lämpligt att man fyller krukornas fat med fuktig sand. Från alla sorters krukväxter kan man också så i denna månad. Snabbväxande arter som fuxia, begonia, pelargonia med flera, som inte blommar, skall omplanteras när rötterna börjar fylla hela krukan. När de nysatta sticklingarna börja växa öppnar man något på glaskupan och plantorna skall börja vänja sig vid morgon och eftermiddagssolen. Väl rotade och omplanterade sticklingar skall planteras var för sig i en mindre kruka och förvaras någon tid på skuggig plats, och efterhand vänjas vid sol och frisk luft.

 

Fisket

Lektider I större vatten leker abborren inte förrän i slutet av denna månad. Förr trodde man att abborren aldrig leker innan björken slagit ut. Aspen och löjan leker denna månad. Braxen och karpen leker i slutet av denna och i början av nästa månad. I början av maj eller i slutet av april leker gösen och iden. Det bästa sättet att fånga gös under leken är med stora parryssjor. Vilka är att föredra framför nät eftersom de fiskar bättre och dels för att fisken skräms av näten och dör fort så att fisken snabbt blir skämd.

 

Följande fisksorter är bäst nu. Vitling, lax, laxöring, makrill, sik och tunga.

 

Jakten

Från och med denna elfte i denna månad är jakt på morkulla tillåten. I övrigt är endast rovdjursjakt tillåten.

 

 

 


Boken köper du på Vulkan.se. Klicka på Vulkanloggan för att komma till Vulkan.se

Söker du andra böcker, Klicka här
Other books click here


Please visit some of the links below
Try out our toolbar!
Search the Web:

Din IP Adress.

AdlandPro Worlds Classifieds
Get Linked from 15,000+ sites with one click.


***********-->


***********-->
Buy Viagra
***********-->